„POHYBEM V POHYBU“

Klub kapitána Nema

PROVOZNÍ ŘÁD POSILOVNY

• Návštěvníci jsou povinni vstupovat do posilovny v řádném sportovním úboru a čisté sportovní obuvi.
• Návštěvník je povinen při cvičení používat ručník a rukavice
• V prostoru posilovny je zakázáno konzumovat vlastní jídlo a nápoje
• Návštěvník je povinen po každém cvičení vrátit činky a závaží zpět na své místo
• Návštěvník je povinen cvičit v souladu s účelem cvičebního stroje tak, aby nedošlo k jeho poškození
• Návštěvní je povinen zacházet s cvičebními stroji a činkami tak, aby neohrozil zdraví své a zdraví ostatních návštěvníků
• Návštěvník je povinen cvičit tak, aby nerušil a nerozptyloval ostatní návštěvníky posilovny
• Návštěvník je povinen odložit si cennosti na recepci, posilovna neručí za odcizené věci v prostorách šaten a posilovny