Veronika Chvátalová
Vycházím z tříletého somatického programu Vědomé tělo a dalších pohybových a tanečních kurzů. V lekcích čerpám zejména z Body Mind Centering™, Bartenieff Fundamentals™ a Labanovy analýzy pohybu.

Flow v pohybu aneb Jak na pohyb bez úsilí a tvořivost?
Flow in movement – How to move effortlessly and creatively?

Zažijte
• efektivní organizaci těla v pohybu využitelnou pro každodenní úkony i tanec a sport
• uvolnění i oživení
• úlevu od bolestí zad
Rozvinete
• vnímání svého těla
• prostorové vnímání
• tvořivost
Jak:
Lekce nejsou o výkonu ani formě, ale o zkoumání a prožitku. Obvykle začínáme na zemi vnímáním a individuálním rozhýbáním svého těla, postupně se dostáváme do vyšších a dynamičtějších poloh, ve kterých se můžeme potkat a interagovat s ostatními.
Pro:
všechny, kdo chtějí navázat laskavý vztah se svým tělem a zažít bezúsilí v pohybu.

Cena a přihlášky
1. lekce a další předplacené lekce za 200 Kč (8 lekcí za 1600 Kč). Další jednotlivé vstupy za 250 Kč.

You can also join the lessons in English language. Contact me for more info.

FB: laskaVé ladění
Kontakt:
mailto:mo6955c.liamg@i6831nedalevaksal4692
608 86 86 29Zpět
Nejbližší kurzy: